Mobil SERVIS - opravaLCD.cz - Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei, Honor, Lenovo, Sony Xperia

Jak identifikovat závadu

Mobil SERVIS        

          Mobil SERVIS je servisní centrum, které se snaží co nejvíce přiblížit svým zákazníkům a maximálně jim vyjít vstříc jak cenou, tak individuálním přístupem k jejich požadavkům, připravili jsme pro Vás krátký návod pro rozpoznání základních závad, které mohou nastat u Vašeho zařízení...


          Níže uvedený návod slouží pro jednoduchou identifikaci závady na zařízení ze strany zákazníka a co nejpřesnější specifikování požadavku k opravě v dokumentu "Zadání požadavku na opravu výrobku..." (ke stažení ZDE), který je nedílnou součástí objednávky (v případě osobního předání vyplní se zákazníkem pracovník servisu, včetně stanovení ceny servisního zásahu a dohodne další postup individuálně).
         
          V případě doručení zařízení dopravcem na pobočku, provede Mobil SERVIS na základě přiloženého dokumentu "Zadání požadavku na opravu výrobku - Smlouvy o dílo" (ke stažení ZDE), který je nedílnou součástí objednávky, požadovaný úkon, případně provede diagnostiku zařízení pokud zákazník smlouvu nepřiložil nebo jsou informace neúplné/nepřesné/nepravdivé atd. (viz. Obchodní podmínky). Po stanovení ceny bude Mobil SERVIS informovat zákazníka (v případě zaslání zařízení k opravě dopravcem) pro odsouhlasení ceny servisního úkonu, případně dalšího postupu.
         Identifikace závady zákazníkem/základní servisní úkony:


1) Oprava LCD/TP:
- u tohoto typu závady je nutné rozlišovat která část je zničena/poškozena (jestli dotyková plocha „sklíčko“ nebo zobrazovací jednotka LCD panel):

- tedy pokud telefon ve všech místech LCD zobrazuje správně, bez jakýchkoliv fleků, čar, skvrn nebo mrtvých bodů a dotykové ovládání funguje je poškozeno vrchní krycí sklo.
Tato závada je tedy v dokumentu specifikace opravy(ke stažení zde…), který zákazník vyplňuje označena jako:


Dotyková plocha (TP): 

Poškozená dotyková plocha

     
 

- pokud je situace jiná a LCD panel nezobrazuje nic, či pruhy, fleky, čáry nebo jiné deformace obrazu jedná se o závadu označenou v dokumentu specifikace opravy(ke stažení zde…), kterou zákazník vyplňuje/označuje takto:


LCD panel/komplet:

Zničený LCD panel


Většina dnešních telefonů má celoplošně podlepenou dotykovou plochu s LCD, kdy opravu lze provést pouze u některých modelů LCD kompletů a to separací dotykového/krycího skla a nalepení nového pomocí vakuové OCA laminace (tedy stejně jako při procesu výroby LCD kompletu v továrně).

O skutečnosti, zda-li je možné provést opravu u Vašeho modelu pouze výměnou krycího skla za použití OCA technologie lepení nebo jiné, Vás bude informovat servisní technik po obdržení informací o Vašem modelu telefonu.


3) Malá výdrž baterie nebo telefon se samovolně vypíná
- pokud zařízení po připojení nabíječky indikuje nabíjecí proces (na LCD panelu, notifikační dioda atd.) a lze jej zapnout, ale po odpojení nabíjecího kabelu nebo poté ve vyšší zátěži se zařízení vypne, s největší pravděpodobností bude závadou baterie, která dosáhla své životnosti a je potřeba ji vyměnit.

Baterii ve většině současných telefonů je potřeba vyměnit v servisním centru, jelikož se jedná o integrovanou součást těla telefonu a uživatel k ní nemá standardní přístup, proto doporučujeme provedení této výměny odborníkem, aby nedošlo k poškození zařízení jako celku.


4) Rám/housing

- pokud má Vaše zařízení např. po pádu, mechanickém namáhání apod. poškozené tělo/housing a požadujete jeho kompletní překrytování, tedy uvedení do stavu co nejblíže podobě nového telefonu nebo má Vaše zařízení jakkoliv uživatelem viditelné poškození vnitřního rámu je tento servisní zásah určený pro Vás.

Tuto volbu doporučujeme zvážit současně s výměnou LCD panelu, pokud poškození těla/rámu evidentně nebude umožňovat usazení nového LCD panelu nebo dotykové plochy na původní místo díky deformaci po poškození.

5) Zadní kryt

- velká většina dnešních telefonů má zadní kryt pevně spojený s tělem, kdy po poškození dojde k jeho prasknutí nebo uvolnění, či v některých případech poškození krytu fotoaparátu. Samozřejmostí je také výměna z estetických důvodů – opotřebení uživatelem atd.

6) Nabíjecí konektor
- pokud telefon po připojení nabíječky nereaguje, doporučujeme uživateli zařízení bez dalšího doručit do servisu k provedení opravy, aby nedošlo k poškození dalších komponent nebo zhoršení závady. Cena opravy je vždy individuálně stanovena servisním technikem.

7) AV konektor

- nefunkční konektor a flex kabel sluchátek mnohdy spojený s dalšími komponentami a senzory

8) Senzor
- přiblížení (vada zhasínání/aktivace obrazovky při přiložení telefonu k uchu během hovoru a po něm), rozpoznání polohy telefonu (otočení) atd., ve velké většině případů spojená závada s dalšími komponentami a senzory

9) Fotoaparát
- fotoaparát (zadní/přední) nezaostřuje, nesnímá obraz, nereaguje atd. Tato závada se vyskytuje povětšinou po vytopení telefonu nebo pádu nebo se jedná o selhání komponenty, které identifikuje servisní technik po obdržení zařízení.

​10) Sklo fotoaparátu
- u některých modelů je součástí zadního krytu a mění se v rámci tohoto komponentu, případně je součástí rámu/těla telefonu. V ojedinělých případech lze výměnu realizovat jako jednotlivou komponentu.

11) Sluchátko
- jednou z častých závad je nefunkční, slabě slyšitelné sluchátko telefonu, kdy k tomuto dochází díky kontaminaci tekutinou/vlhkostí, nošením v kapse - prach, zbytky textilií a hlavně kovovými pilinami, které vznikají z mincí, klíčů apod. Třeba si uvědomit, že sluchátko telefonu je druh elektromagnetu, který na sebe tyto piliny nabaluje, čímž dochází k znefunkčnění komponenty.

12) Reproduktor
- situace podobná jako u závady bod 11) Sluchátko

13) Mikrofon
- na tuto komponentu lze také aplikovat popis závady z bodu 11) Sluchátko

14) Vibrace
- zcela nefunkční vibrační motorek nebo jeho závada je značně ojedinělá a většinou k ní dochází po pádu zařízení a přerušení připojení k desce nebo modulu uvnitř telefonu (častějším projevem je snížení účinnosti vibračního motorku nebo vynechávání jeho chodu způsobené opotřebením komponenty)

15) Tlačítko
- jakékoliv tlačítko (nesenzorové) má omezený počet použití a jeho funkčnost dále snižuje způsob používání uživatelem nebo vnější prostředí (odpojení flex kabelu po pádu atd.). Jednotlivé komponenty lze vyměnit servisním technikem.

16) WiFi
- ztráta signálu, omezený dosah může být způsoben nejen závadou WiFi modulu ale také chybou antény uvnitř telefonu. Nejčastěji v souvislosti s oxidací uvnitř zařízení nebo po pádu telefonu (uvolnění konektoru)

17) Bluetooth, 18) GPS, 19) GSM signál
- obdobně aplikovatelné jako bod 16)

20) Mechanické poškození
- proražení, ohnutí, zlomení části zařízení. Telefon lze zfunkčnit pokud je základová deska funkční nebo opravitelná (případně dostupná celá nebo součást, jako náhradní díl). Závada je natolik individuální, že o dalším postupu musí rozhodnout servisní technik po obdržení zařízení.

21) Nenačte SIM
- do této závady je zařazeno také zalomení SIM karty ve slotu telefonu.
- také nereagování na vloženou SIM (různých operátorů), pokud je vyloučeno blokování telefonu na konkrétního GSM operátora (nejčastěji zakoupené zařízení mimo ČR).

22) Nenačte paměťovou kartu
- při této závadě je vhodné doručit zařízení společně s paměťovou kartou která v něm nefunguje pro diagnostiku obou částí.

23) Telefon nelze zapnout
- závada může být způsobena několika důvody, které identifikuje servisní technik při diagnostice. Např. zapínací tlačítko, baterie, základová deska atd.

24) Kontaminace tekutinou
- u tohoto druhu závady je důležité okamžité odpojení baterie od telefonu (pokud to uživatelem lze) případně vypnutí zařízení a okamžité odeslání do servisního centra s informováním o této závadě, která vyžaduje okamžitý servisní zásah.
V žádném případě, pokud chcete, aby bylo možné se alespoň pokusit o záchranu zařízení neváhejte s kontaktováním servisu a expresní dopravou zařízení k opravě dle dohody.

25) Mechanické závady
- týká se zařízení s pohyblivými komponenty nebo telefony staršího data výroby.

26) Chyba OS/vir/zálohování dat apod.
- chybu OS (operačního systému telefonu – Android, Windows, iOS, atd.) nelze nikdy vyloučit, ale ve většině případů se jedná o závadu způsobenou uživatelem a instalací aplikací, či neodbornou úpravou OS či jednotlivých komponent OS.
- při této závadě je doporučováno zálohování uživatelských dat (foto, kontakty, sms, atd.) za které v žádném případě nelze přebírat zodpovědnost.
- Zálohování dat (pokud je vyžadováno a lze realizovat) je účtováno separátně dle náročnosti úkonu.

27) Software
- instalace, odstranění, identifikace závadového SW, optimalizace a doporučení SW řešení požadavku zákazníka

28) Servisní zpráva
- pro účely pojištění (osobní/zařízení) a uplatnění pojistné události je možné vypracování „Servisní zprávy/Odborného vyjádření“, na přání zákazníka nebo instituce, se stanovením poškození, ceny opravy a náhradních dílů a reálnosti nebo rentabilnosti opravy zařízení, včetně provedení tohoto servisního zásahu dle stanovené ceny.
Pro bližší informace kontaktujte servisní oddělení telefonicky nebo emailem.

    


29) Tvrzené sklo + nalepení
- tento úkon je velmi doporučován při koupi nového telefonu nebo po výměně LCD či dotykové plochy, za účelem snížení pravděpodobnosti poškození LCD při dalším pádu nebo používání telefonu (včetně ochrany proti škrábancům apod.), kdy poměr ceny tvrzeného skla a přidané hodnoty, kterou poskytuje v rámci ochrany zařízení je více než rentabilní.
Lepení se provádí v bezprašném prostředí servisním technikem, což snižuje výskyt bublin po nalepení.

30) Jiné…
- jakékoliv servisní úkony vymíněné zákazníkem po telefonické či emailové komunikaci na jakémkoliv zařízení.